Swap – Phí swap là sự khác biệt giữa lãi suất tín dụng trên các ngoại tệ tham gia vào giao dịch. Được cộng hoặc trừ từ tài khoản giao dịch khi các quyền chọn mở được giữ qua đêm.

Cách xem Swap âm hay dương:

Mở Market Watch và click chuột phải vào loại tài sản – Asset (cặp tiền) mà bạn muốn xem Swap chọn Specification

Asset Contract Specification

Trong cửa sổ hiện ra, kéo xuống và xem mục Swap với các thông số:

Swap Forex
  1. Swap type: Cách tính Swap – in points nghĩa là Swap sẽ tính theo point (10points = 1pips)
  2. Swap Long: Phí Swap với lệnh đánh lên – Buy
  3. Swap Short: Phí Swap với lệnh đánh xuống – Sell
  4. 3-days swap: Ngày mà Broker sẽ x3 phí Swap của bạn

Cách tính Swap:

Swap = (Một point/ Tỷ giá) * Khối lượng (Lot) * Giá trị Swap theo point

Ví dụ:

Một point: 0,00001

Tiền tệ gốc của tài khoản: EUR

Cặp tiền: EUR/USD

Tỷ giá: 1,0895 (EUR/USD)

Khối lượng theo lô: 5 (1 lô tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị)

Tỷ lệ Swap Bán: 0,15

Giá trị Swap = (0,00001 / 1.0895) * (500.000 * 0,15)

Giá trị Swap là €0,69

*Nếu kết quả swap là âm, tài khoản của bạn sẽ bị trừ tiền, nếu kết quả là dương, tài khoản sẽ được cộng tiền.

5 / 5 ( 9 votes )