Net Asset

Net Asset là Tổng tài sản trừ đi tổng nợ của một cá nhân hay công ty

5 / 5 ( 2 votes )